Velkommen til Nova 9

Naturfag for ungdomstrinnet

Nova9_front_web Velg ønsket kapittel i menyen oppe til venstre.

Vedlegg

Under Vedlegg til høyre finner du ulike dokumenter som du forhåpentlig vil ha nytte av.

  • Oppsummeringer/Oppsummeringar inneholder oppsummeringene (margtekstene) fra de sju kapitlene i Nova 9 samlet og kronologisk (i rekkefølge).
  • Ordforklaringer/Ordforklaringar inneholder alle ordforklaringene i Nova 9 samlet i alfabetisk rekkefølge.

For deg som elev kan det være lurt å skrive ut oppsummeringene og ordforklaringene og ha dem som lett tilgjengelige hjelpemidler («oppslagsverk») under arbeidet med lærestoffet.

Vi anbefaler også at du kopierer ordforklaringene over i ditt eget dokument slik at du kan legge til flere ord i lista. På den måten kan du bygge deg opp en ordforklaringsliste med alle de ordene du ønsker.

Elevoppgavene foreligger til alle kapitlene.

Lærerressurser

Tavleboka for Nova 9 bokmål og Nova 9 nynorsk fins på lærersidene.Lærerveiledningen er også tilgjengelig på lærersidene.