1 Lys, syn og farger

Dette skal du lære om:

  • hva lys og farger er
  • hvordan synet ditt fungerer
  • hvordan du kan gjøre enkle forsøk med ditt eget syn og kunne forklare resultatene

 

  Nova9_front