2 Cellene – levende fabrikker

Dette skal du lære om:

  • hva planteceller og dyreceller består av
  • hvordan noen celler kan bruke lys til å lage sukker (fotosyntesen)
  • hvordan cellene kan bruke sukker til å skaffe seg annen energi (celleåndingen)

  Nova9_kap2_front