7 Sex – og det som skjer etterpå

Dette skal du lære om:

  • å reflektere over og kunne snakke om temaer som seksualitet, seksuell orientering, kjønnsidentitet, grensesetting og seksuell debut
  • hva vi mener med begrepene sexpress, seksuelle overgrep og voldtekt
  • ulike former for seksuell glede
  • hvordan du kan beskytte deg mot seksuelt overførbare infeksjoner og uønsket graviditet
  • hvordan befruktning, fosterutvikling og fødsel foregår, og hvordan et svangerskap kan bli avbrutt

Nova9_kap7_front