6 Fart, akselerasjon og møtet med veggen

Dette skal du lære om:

  • hva fart, akselerasjon, masse og kraft er, og hvordan de måles
  • hvordan kraft er knyttet til akselerasjon
  • hvordan trafikksikkerhetsutstyr hindrer og minsker skader ved uhell og ulykker

Nova9_kap6_front