5 Energi – det som får ting til å skje

Dette skal du lære om:

  • hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder
  • hvilke miljøeffekter som følger av ulike måter å produsere energi på
  • å gjøre forsøk og enkle beregninger med arbeid, energi og effekt

Nova9_kap5_front