4 Kjemi i hverdagen

Dette skal du lære om:

  • hva det vil si at en løsning er sterk eller svak, og hvordan vi kan fortynne løsninger
  • hvordan vi kan regne ut hvor sterk en løsning er etter at vi har fortynnet den
  • hva som kjennetegner sure og basiske løsninger
  • hvordan vi kan finne ut mest mulig om et stoff ved å undersøke løselighet i vann, og hvor surt eller basisk det er

Nova9_kap4_front