Prøv deg selv

Etter at du har arbeidet med kapitlene i Nova 9, kan du gjennomføre kapittelprøver. Oppgavene er rettet mot læringsmålene i kapitlene. Prøvene blir rettet automatisk, og du får en rapport som kan skrives ut.

Du kan gjennomføre prøvene så mange ganger du selv ønsker.

Nova 9 - kapittel 1

Nova 9 - kapittel 2

Nova 9 - kapittel 3

Nova 9 - kapittel 4

Nova 9 - kapittel 5

Nova 9 - kapittel 6

Nova 9 - kapittel 7